Petzold Jan – hudební pedagog a skladatel

hudební pedagog a skladatel

Petzold Jan – hudební pedagog a skladatel

(nar. 11. května 1912 v Olomouci; zemřel tamtéž 16. srpna 1984) Syn ředitele hudební školy a význačného sbormistra Antonína Petzolda (1858-1931), který jej od útlého dětství učil hudbě. Maturoval na Slovanském gymnáziu v Olomouci v roce 1930. Věnoval se učitelské profesi na menších školách Olomoucka a poté studoval v Brně, kde v roce 1939 vykonal státní zkoušky z hudební výchovy pro střední školy. Plně se mohl věnovat hudbě až po osvobození v roce 1945. Byl učitelem pedagogického oddělení hudební školy v Olomouci, od září 1946 po dobu deseti let působil v Moravské filharmonii jako vedoucí skupiny II. houslí. Jako violista hrál v Komorním sdružení Moravských filharmoniků, založeném v roce 1951 a též v Moravské filharmonii Olomouc. Napsal drobné klavírní skladby, smyčcový kvartet c der a skladby pro mužské a smíšené sbory. Zabýval se rovněž sborovými úpravami lidových písní.