Pospíšil Leopold, JUDr.

právník, redaktor,předseda Hanáckého aeroklubu Olomouc

Pospíšil Leopold, JUDr.- právník, redaktor,předseda Hanáckého aeroklubu Olomouc

(nar. 21. srpna 1898 ve Vídni; zemřel v Oregonu (USA) 13. března 1982) absolvoval Slovanské gymnázium v roce 1917. Po studiích práv v Praze se rozhodl pro vlastní právní praxi v Olomouci, kde se mimořádně angažoval v Sokole (byl vzdělavatelem a redaktorem sokolského Věstníku) a ve 30. letech se spolupodílel na formování Hanáckého aeroklubu Olomouc, v němž probíhala intenzívní letecká příprava a sportovní pilotní výcvik mladých mužů, z nichž řada (včetně studentů a absolventů Slovanského gymnázia z 30. let) bojovala na frontách II. Světové války (např. v největším leteckém konfliktu dějin - v Bitvě o Británii).

V 30. letech byl předsedou správní rady fy Zora. Ihned od března 1939 organizoval protinacistický odboj. Na rodinném statku ve Vojnicích umožnil přežití několika pronásledovaným spoluobčanům. Sám pak byl vězněn v koncentračních táborech. Bohužel se nevyhnul vlastní perzekuci ani po válce. Za dramatických okolností uprchl s rodinou po komunistickém puči do Západního Německa a posléze do USA, kde mj. organizoval čs. exilovou inteligenci (Jeho syn Leopold, rovněž absolvent Slovanského gymnázia /1942/ byl dokonce ve dvou funkčních obdobích předsedou Kanadsko-americké společnosti pro vědy a umění, sdružující čs. exilovou inteligenci a mj. z titulu této funkce navrhoval Jaroslava Seiferta na udělení Nobelovy ceny za literaturu, což - jak víme, Komitét pro udílení Nobelových cen akceptoval!).