Prasek Vincenc - středoškolský pedagog, obrozenecký spisovatel

středoškolský pedagog, obrozenecký spisovatel

Prasek Vincenc - středoškolský pedagog, obrozenecký spisovatel

(nar. 9. dubna 1843 v Milovicích u Opavy, zemřel v Napajedlích 31. prosince 1912) Patřil k zakládajícím profesorům Slovanského gymnázia v roce 1867, na něž nastoupil po vlastních gymnazijních studiích v Opavě a vysokoškolských studiích filologie ve Vídni a ve Vratislavi. Na Slovanském gymnáziu učil češtinu, latinu, řečtinu a němčinu. Krátce pak působil na gymnáziích v Chrudimi a v Táboře, avšak do Olomouce se vrátil. V letech 1871 – 1883 působil opět na Slovanském gymnáziu a v Olomouci se čile zúčastnil českého společenského života. Byl spoluzakladatelem Matice školské, iniciátorem založení Vlasteneckého spolku muzejního v roce 1883, je autorem názvu tehdy nově vzniklého pěveckého sdružení Žerotín. V letech 1883 - 1895 působil na českém matičním gymnáziu v Opavě, aby se opět vrátil na Slovanské gymnázium, na němž působil dalších 10 let až do svého penzionování v roce 1905. V Opavě byl mimořádně aktivní jako český buditel, vlastivědný pracovník a historik. V roce 1902 založil historický sborník Selský archiv. Na odpočinku žil u své dcery v Napajedlech. V Olomouci i v Opavě je k uctění jeho mimořádných zásluh pojmenována ulice.