Přikryl Ondřej, MUDr. - senátor, spisovatel, starosta Prostějova

senátor, spisovatel, starosta Prostějova

Přikryl Ondřej, MUDr. - senátor, spisovatel, starosta Prostějova

(nar. 16. listopadu 1862 ve Výšovicích u Prostějova; zemřel v Prostějově 22. prosince 1936) Slovanské gymnázium absolvoval v roce 1881. Po studiích medicíny se usadil v roce 1887 jako český lékař v Prostějově. Své síly věnoval národní, hospodářské a organizační práci pro město Prostějov. Zasadil se o vymanění prostějovské radnice z německé správy. Byl též zvolen starostou města Prostějova (1914 – 1919). Dal podnět k vybudování údolní přehrady u Stichovic (dnešní vodní nádrž Plumlov). Pečoval o osiřelé děti a zasloužil se o zlepšení zdravotní péče v Prostějově i na celé Moravě (Zdravotní zemský zákon 1909). Za jeho působení starosty byla dokončena stavba nové prostějovské radnice (15. 4. 1914). MUDr. Přikryl byl třikrát poslancem Moravského sněmu (1902, 1906, 1913). Pro funkční období 1920 - 1925 byl zvolen senátorem Národního shromáždění ČSR. Je autorem memoárových prací a poezie i prózy psané hanáckým dialektem (např. Hanácky pěsničke, Chabašči, Bévávalo, Časy tvrči než ocel, Ešče z Hané, Haná a Romža a další).