Prucek Josef

archivář, vlastivědný spisovatel a publicista

Prucek Josef - archivář, vlastivědný spisovatel a publicista

(nar. 9. března 1926 v Olomouci) maturoval na Slovanském gymnáziu v roce 1945. Byl archivářem Olomouckého archivu, od roku 1968 vedl jeho samostatnou pobočku ve Šternberku (od roku 1971 měl ve své správě i depozitář v Uničově). Intenzivně se věnoval vlastivědné badatelské a publicistické činnosti, v níž pokračoval i po svém odchodu do důchodu v roce 1986. Publikoval ve vlastivědných sbornících, v odborném i v regionálním tisku (v letech 1974 - 1986 zejména do Kulturního zpravodaje Šternberka); dále do sborníků Historická Olomouc, Severní Morava, Výroční zprávy Památkového ústavu, v Ročenkách Státního okresního archivu v Olomouci. Jeho příspěvky v té době nalezneme v olomouckém kulturním měsíčníku Kdy - Kde - Co, ve Zprávách Vlastivědného ústavu v Olomouci, ve Vlastivědných listech a v deníku Lidová demokracie.