Reif Richard, MUDr., CSc. - docent urologie na LF UP

docent urologie na LF UP

Reif Richard, MUDr., CSc. - docent urologie na LF UP

(nar. 6. září 2009 v Olomouci) absolvoval naši školu v maturitním roce 1956. Následně studoval medicínu na LF UP. Po promoci v roce 1962 byl chirurgem nemocnice v Bruntále a od roku 1966 se specializoval na urologii ve FNO. Z tohoto oboru obhájil v roce 1988 kandidátskou práci; v roce 1990 se habilitoval. Kromě činnosti zástupce Urologické kliniky FNO se podílel na praktické výuce mediků, byl členem Komise pro státní zkoušky z chirurgie. Je autorem nebo spoluautorem 35 časopiseckých prací a monografií. Je korektorem periodika Urologie v praxi a rovněž aktivně pracuje v České lékařské společnosti JEP a v Evropské urologické společnosti.