Scheinar Jiří, MUDr., CSc. - univerzitní profesor, významný chirurg, urolog

univerzitní profesor, významný chirurg, urolog

Scheinar Jiří, MUDr., CSc. - univerzitní profesor, významný chirurg, urolog

(nar. 29. října 1919 v Ostravě – Svinově; zemřel v Olomouci 27. října 1998) absolvoval Slovanské gymnázium v roce 1948. Po studiích lékařství působil od roku 1954 na urologické klinice FNO (v letech 1990 – 1995 byl přednostou této kliniky). Od roku 1990 přednášel na Lékařské fakultě UP dětskou urologii. Jeho vědeckovýzkumná činnost, jejíž výsledky publikoval v 80 vědeckých monografiích a článcích, byla zaměřena zejména na karcinom prostaty.