Šišma František

středoškolský profesor, legionář, překladatel

Šišma František - středoškolský profesor, legionář, překladatel

(nar. 31. srpna 1882 v Cholině; zemřel v Praze 19. února 1962)

Po maturitě na Slovanském gymnáziu v roce 1902 studoval v Praze, kde posléze působil na reálce jako profesor. Během 1. světové války byl legionářem na italské frontě. Hojně překládal z Italštiny; mj. přeložil dílo B. Croceho. Hojně publikoval v dobovém tisku.