Škoda Jakub

středoškolský profesor, spisovatel a překladatel

Škoda Jakub - středoškolský profesor, spisovatel a překladatel

(nar. 30. dubna 1835 v Počátkách u Havlíčkova Brodu; zemřel v Přerově 29. října 1885) patřil k zakládající generaci profesorů Slovanského gymnázia, na němž učil v letech 1867 - 1870 latinu a řečtinu. Poté se stal prvním ředitelem gymnázia v Přerově, kde působil až do své smrti v roce 1885. Své bohaté znalosti jazyků zhodnotil jako překladatel divadelních her zejména z francouzštiny, ale i jako autor ve své době oblíbených her. Na počest prof. Jakuba Škody nese současné přerovské gymnázium jeho jméno.