Skyva František

botanik, mykolog, středoškolský profesor

Skyva František - botanik, mykolog, středoškolský profesor

(nar. v Luběnicích 12. února 1880; zemřel v roce 1966) po maturitě na Slovanském gymnáziu v roce 1899 a vysokoškolských studiích přírodních věd byl v letech 1905 - 1908 profesorem přírodovědy, matematiky a fyziky na své Almae matri. Přešel pak do Brna, kde se vypracoval na vedoucího botanického oddělení Zemského muzea. Ve své době byl renomovaným odborníkem, který byl autorem řady oblíbených atlasů hub