Smital Jan

akademický malíř, krajinář, portrétista

Smital Jan - akademický malíř, krajinář, portrétista

(nar. 24. června 1896 v Lošticích; zemřel při práci v terénu v okolí Olomouce) byl na České reálce žákem prof. Karla Wellnera. Po maturitě v roce 1914 absolvoval AVU v Praze (žákem prof. Nechleby). Studijně pobýval v Bulharsku, v Alžírsku, Jugoslávii, na Podkarpatské Rusi a na moravském Slovácku působil souvisle v letech 1935 - 1945. Svou první výstavu měl v roce 1929 v Prostějově. Po válce zakotvil trvale v Olomouci. Byl členem Skupiny olomouckých výtvarníků a v roce 1952 byl zvolen předsedou Krajského střediska výtvarných umělců Olomouc. Náměty ke své tvorbě čerpal převážně z Olomouce a okolí. Při jedné z cest v terénu taky náhle zemřel. Pomník na jeho hrobě v urnové části ÚOH je ozdoben reliéfem dívky držící paletu (Jejím autorem je akad. sochař Baják).