Špaček Richard, ThDr. – univ. profesor, děkan CMBF

univ. profesor, děkan CMBF

Špaček Richard, ThDr. – univ. profesor, děkan CMBF

(nar. 23. listopadu 1864 v Laškově na Prostějovsku; zemřel v Olomouci 23. září 1925) maturoval na Slovanském gymnáziu v roce 1883 a po studiích teologie byl vysvěcen na kněze v roce 1887. Byl kaplanem v Potštátě u Hranic a farářem u sv. Michala v Olomouci. Vrátil se na Slovanské gymnázium a pedagogicky na něm působil jako katecheta římsko-katolického náboženství do roku 1912. Současně byl i katechetou na olomoucké německé reálce. Byl auterem mnoha náboženských spisů. Vyvrcholením jeho profesní kariéry bylo působení v čele Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty ve funkci děkana.