Šprincová (roz. Kavanová) Stanislava, RNDr., CSc.

docentka hospodářské geografie

Šprincová (roz. Kavanová) Stanislava, RNDr., CSc. - docentka hospodářské geografie

(nar. 24. srpna 1924 v Olomouci) pochází z české vlastenecké rodiny (otec zahynul ve II. odboji). Maturovala na Slovanském gymnáziu v roce 1943 a po vysokoškolských studiích u nás i ve Francii působila od roku 1950 na katedře geografie PřF UP. Ve svém oboru publikovala několik monografií i řadu článků v regionálním a odborném tisku. Významně se angažovala i v organizaci Aliance Francaise, rozvíjející kulturní a odbornou spolupráci s Francií. Svými vzpomínkami přispěla do almanachů SGO. Je zpracovatelkou pozůstalosti významných olomouckých osobností - svého tchána prof. Antonína Šprince i manžela JUDr. et PhDr. Zdeňka Šprince.