Stejskal Cyril, PhDr. - psycholog, vysokoškolský učitel, oběť totalitního režimu

psycholog, vysokoškolský učitel, oběť totalitního režimu

Stejskal Cyril, PhDr. - psycholog, vysokoškolský učitel, oběť totalitního režimu

(nar. 31. prosince 1890 ve Štarnově; zemřel v Liberci 10. září 1969) studoval na Slovanském gymnáziu, na němž maturoval s vyznamenáním v roce 1910. Po studiích latiny a francouzštiny na Karlově univerzitě v Praze působil na pražských gymnáziích. Doktorát obhájil již v oblasti svého celoživotního zájmu, který byl zaměřen na vývojovou psychologii a pedagogiku dětského věku. Završením jeho odborné činorodé práce bylo jeho jmenování ředitelem Zemského pedologického ústavu v Praze v roce 1936. Dr. Stejskal je rovněž autorem inovačního projektu jihoslovanského školství, za který mj. obdržel od srbského panovníka Řád sv. Sávy. V roce 1947 probíhalo řízení na jeho jmenování rektorem Masarykovy university v Brně. Za kategorický nesouhlas s komunistickým pučem v únoru 1948 byl však tento všeobecně uznávaný odborník a humanista na mnoho let uvězněn, jeho rodina byla vystěhována z Prahy, byl jí zabaven veškerý majetek a dětem bylo znemožněno studium. V roce 1968 se doc. Stejskal nakrátko vrátil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Jeho vězněním podlomené zdraví však neumožnilo jeho trvalý návrat na akademickou půdu, neb zakrátko zemřel.