Stejskal Cyril ,PhDr. - vysokoškolský docent pedagogiky a psychologie, politický vězeň

vysokoškolský docent pedagogiky a psychologie, politický vězeň

Stejskal Cyril ,PhDr. - vysokoškolský docent pedagogiky a psychologie, politický vězeň

(nar. 31. prosince 1890 ve Štarnově; zemřel v Novém Městě pod Smrkem 10. září 1969) 

Pocházel ze starobylého selského rodu. Narodil se ve Štarnově jako nejmladší z pěti sourozenců. Na Slovanském gymnáziu maturoval s vyznamenáním v roce 1910.

 Na Filosofické fakultě UK byl posluchačem profesorů T. G. Masaryka, F. Krejčího, F. Drtiny a F. Čády. Získal způsobilost pro vyučování v oborech klasické filologie (latina, řečtina a francouzština). Pod vedením prof. dr. Františka Čády se zaměřil na studium a vědeckou práci v oborech pedagogika a psychologie. Zpočátku pedagogicky působil na pražských gymnáziích. Od roku 1913 se věnoval pedopsychologické diagnostice v Ústavu pro výzkum dítěte v Praze. Absolvoval studijní pobyty na universitách v Hamburku (u zakladatele „diferenciální psychologie“ prof. Williama Louise Sterna) a v Ženevě (u prof. Édouarda Claparéda). Po návratu hojně časopisecky publikoval, spoluzaložil Studentskou poradnu pro volbu povolání; jeho řečnické a argumentační umění jej postavilo do čela pedagogických sjezdů pro výzkum dítěte v Praze (1926 a 1934) a v Bratislavě (1930). Dr. Stejskal byl počátkem třicátých let jmenován členem komise expertů pro reformu střední školy pro MŠNO. Od roku 1936 řídil Zemský pedologický ústav v Praze. Počátkem 30. let vypracoval i projekt reformy Jugoslávského školství, za což byl 18. 4. 1935 v Bělehradě dekorován srbským carem Petrem II. Řádem sv. Sávy III. stupně. Společně s prof. Josefem Švejcarem a dr. Václavem Vojtou založil Ústav pro matku a dítě v Praze - Hodkovičkách.

Od roku 1936 vedl redakci Věstníku pedagogického a na FF UK se habilitoval v oboru pedagogika. Za okupace učil na gymnáziu v Křemencově ulici. Byl aktivní v protinacistickém odboji (mj. v tzv. „Hradní trojce“ pro oblast školství a kultury). V době Pražského povstání byl jmenován velitelem okrsku Praha - Jih v hodnosti generála ČSA v zál. Po obnovení činnosti vysokých škol byl pověřen přednáškami z pedopsychologie.

Tomuto významnému pedagogovi a odborníkovi, který mimořádně prospěl rozvoji svého vědního oboru u nás i v zahraničí, byla jeho profesní, ale i lidská životní dráha doslova přervána vypovězením jeho pracovního úvazku na Univerzitě Karlově po komunistickém puči v únoru 1948. Současně bylo přerušeno jeho profesorské řízení i jmenování rektorem Masarykovy univerzity v Brně.Tento vědec, autor koncepce vesniček SOS, expertní a tvůrčí organizátor našeho i zahraničního školství, odborný spisovatel, vynikající řečník, demokrat a humanista přišel ze dne na den o existenční zajištění. V roce 1949 byl předčasně penzionován a v červnu 1950 přepaden státní bezpečností a po více než rok trvající vazbě byl v září 1951 protiprávně odsouzen za vlastizradu. Záminkou byly jeho cesty do zahraničí, na něž byl zván na mezinárodní konference a k přednáškám na univerzitách. Postupně byl internován mj. ve věznicích Pankrác - Bory - Mírov - Brno - Ilava - Leopoldov. Ve vězení dostal tuberkulózu, při výsleších mu vyrazili zuby, později téměř oslepl. Z vězení byl propuštěn po více než deseti letech internace na základě všeobecné amnestie v roce 1960. Dosud žijící spoluvězni podali svědectví o mravních kvalitách absolventa Slovanského gymnázia, pana doc. Stejskala, které prokazoval během věznění i v těch nejtěžších trestnicích.

S rodinou pak žil v Novém Městě pod Smrkem, kam byla deportována jeho manželka s dětmi (16letou dcerou a 14letým synem, kteří byli odvedeni policií přímo z vyučování) a s nezbytnými osobními věcmi brzy po jeho uvěznění. Majetek z jejich pražské vily (včetně rozsáhlé knihovny), byl rozkraden. Děti nesměly studovat… V době Pražského jara v roce 1968 se doc. Stejskal nakrátko vrátil na FF UK v Praze. Jeho podlomené zdraví mu však neumožnilo se z návratu na akademickou půdu těšit dlouho. Zemřel 10. září 1969. Dosud však nebyl rehabilitován, jeho jméno není po roce 1948 uváděno v žádném psychologickém či pedagogickém slovníku. Slovanské gymnázium se však k odkazu svého absolventa v maturitním ročníku 1910 doc. PhDr. Cyrila Stejskala hrdě hlásí!