Štembírek Oskar

báňský inženýr, lexikograf a překladatel

Štembírek Oskar - báňský inženýr, lexikograf a překladatel

(nar. 6. dubna 1921 ve Studené Loučce) zahájil středoškolské studium na gymnáziu v Zábřehu na Moravě a dokončil ho maturitou na Slovanském gymnáziu v roce 1942. Jako příslušník „Ročníku jednadvacet“ strávil 3 roky na nucených pracích v Německu. Po návratu vystudoval ostravskou Vysokou školu báňskou a ve své praxi se specializoval na důlní stavby (podnik Báňské projekty). Měl skvělé jazykové znalosti, pracoval jako lexikograf, tlumočník a překladatel. Byl členem Svazu tlumočníků a překladatelů a dlouholetým vedoucím sekce České vědeckotechnické společnosti při Domě techniky Smor kraje. Po roce 1989 uplatnil i svůj talent publicisty.