Strnad Vladimír

vědecký pracovník, speleolog

Strnad Vladimír - vědecký pracovník, speleolog

(nar. 15. července 1927 v Olomouci; zemřel tamtéž 6. února 1987) absolvoval Slovanské gymnázium v roce 1945. Po studiích byl odborným pracovníkem Krajského muzea Olomouc, posléze Vlastivědného muzea v Olomouci se specializací na speleologii. Zasloužil se o průzkum a popularizaci jeskynních systémů v Mladči, v Javoříčku a Na Pomezí, k nimž se vztahuje i většina jeho odborných publikací.