Studnař František

právník, okresní hejtman, vládní rada

Studnař František - právník, okresní hejtman, vládní rada

(nar. 10. dubna 1880 v Otinovsi; zemřel 22. srpna 1969) vystudoval nižší české gymnázium v Brně, odkud přešel do Olomouce. Na Slovanském gymnáziu maturoval v roce 1900. Po studiích práv na UK v Praze nastoupil v roce 1906 na Okresním hejtmanství v Prostějově, v jehož čele stanul v roce 1920. V lednu 1928 byl jmenován okresním hejtmanem v Ostravě a svou skvělou kariéru zakončil jako vládní rada (1938). Po válce se vrátil do Sudkova, kde mu byl vrácen nacisty zabavený majetek. JUDr. Studnař měl vřelý vztah k umění, byl mecenášem začínajících umělců. V období finanční nouze prodal několik obrazů za své sbírky, což bylo zneužito pro jeho odsouzení v roce 1959 za údajnou spekulaci k 3,5 letům vězení a propadnutí veškerého majetku státu. Ve vězení těžce onemocněl. Zbytek života trávil u své sestry v Praze. V roce 1968 požádal o rehabilitaci, která mu byla zamítnuta. Zemřel v roce 1969 v Praze. Plně rehabilitován byl až v září 1993.