Stýskal Jiří, PhDr., CSc.

literární historik a teatrolog

Stýskal Jiří, PhDr., CSc., univ. prof. - literární historik a teatrolog

(nar. 30. srpna 1934 v Olomouci) po maturitě na Slovanském gymnáziu v roce 1952 vystudoval na FF UP obory český jazyk a dějepis. Vyučoval na středních školách v Jeseníku a v Zábřehu na Moravě a po krátkém působení ve Státní vědecké knihovně působí od roku 1961 na katedře českého jazyka a literatury FF UP. Předmětem jeho badatelského zájmu jsou dějiny evropského a českého divadla 20. století, dějiny umění a filmu. Spolupracoval na přípravě celostátní přehlídky vědeckých, populárně vědeckých a didaktických filmů a pořadů ACADEMIA Film Olomouc. Za knihu Bedřich Václavek a divadlo získal v roce 1971 prémii Českého literárního fondu. Publikoval pět desítek studií, věnovaných významným osobnostem olomouckého divadla. Po listopadu 1989 se stal zakladatelem a vedoucím nové Katedry teorie a dějin dramatického umění. V roce 1994 byl oceněn Zlatou medailí Univerzity Palackého, je členem Vědecké rady FF UP, akademického senátu UP a Rady Academia filmu Olomouc. Je rovněž nositelem Ceny města Olomouce v oblasti divadlo.