Svěrák Jaromír, MUDr., DrSc.

univ. profesor očního lékařství

Svěrák Jaromír, MUDr., DrSc. - univ. profesor očního lékařství

(nar. 9. června 1926 v Kelči na Valašsku) maturoval na Slovanském gymnáziu v roce 1945. Následně studoval medicínu na LF UK v Praze. Po promoci v roce 1950 působil krátce v Olomouci. Zakotvil ale na oční klinice LF UK v Hradci Králové, kde se posléze stal přednostou oční kliniky. Dne 15. června 1990 byl jmenován vysokoškolským profesorem. Je autorem, příp. spoluautorem 230 vědeckých prací ze svého oboru. O prestiži, kterou měl ve svém oboru svědčí jeho zvolení místopředsedou Oftalmologické společnosti. Je rovněž členem mezinárodní organizace oftalmologů ISCEV.