Trapl Petr

profesor Slovanského gymnázia

Trapl Petr - profesor Slovanského gymnázia

(nar. 29. června 1876 ve Stupné u Českého Krumlova; zemřel v Olomouci 25. června 1915) studoval a maturoval na gymnáziu v Českých Budějovicích a poté FF UK v Praze, kde promoval v roce 1899. Byl středoškolským profesorem matematiky a fyziky v Čáslavi, v Brně, v Přerově a od 1.9. 1903 až do své předčasné smrti 12 let na Slovanském gymnáziu Olomouc. Byl rovněž správcem profesorské knihovny, staral se o hmotnou podporu chudých studentů, přednáškami z matematiky a fyziky se podílel na zvyšování kvalifikace učitelů měšťanských škol, působil i v Krajinském odboru spolku čs. profesorů.