Typovský Kamil, MUDr., CSc. – významý lékař, chirurg

významý lékař, chirurg

Typovský Kamil, MUDr., CSc. – významý lékař, chirurg

(nar. v Ostravě 13. dubna 1914; zemřel tamtéž 13. října 1992) Studoval Slovanské gymnázium (maturoval v roce 1932). Působil na LF UP, katedře chirurgie v letech 1946-1955. Poté působil až do odchodu do penze v Ostravě.