Valenta Lubomír, PhDr.

filozof, vysokoškolský docent

Valenta Lubomír, PhDr. - filozof, vysokoškolský docent

(nar. 24. června 1930 v Olomouci) po maturitě na Slovanském gymnáziu v roce 1949 studoval na FF UP. Studia zakončil v roce 1953 doktorátem a následně až do roku 1990 byl mimořádně oblíbeným profesorem gymnázia v Bruntále. Společenská změna po roce 1989 mu umožnila působení na FF UP. V roce 1992 se habilitoval v oboru Dějiny novověké filozofie.