Vaněk Ferdinand – sbormistr, středoškolský pedagog

sbormistr, středoškolský pedagog

Vaněk Ferdinand – sbormistr, středoškolský pedagog

(nar. 28. listopadu 1879 v Olomouci; zemřel 2. dubna 1915 v Přerově) maturoval na Slovanském gymnáziu v roce 1898. Po studiích na Filosofické fakultě UK v Praze se na své gymnázium vrátil jako pedagog, v roce 1905 přešel na Gymnázium Jakuba Škody v Přerově. Od roku 1914 byl školním inspektorem. Ve své době se nesmazatelně vepsal do života přerovské společnosti jako sbormistr pěveckých sborů Přerub a Vlasta (1907 - 1914) a jako zakladatel a dirigent 1. amatérského symfonického orchestru v Přerově.