Vanýsek Rudolf, MUDr.

vysokoškolský pedagog, věhlasný internista

Vanýsek Rudolf, MUDr. - vysokoškolský pedagog, věhlasný internista

(nar. 5. února 1876 ve Velkém Týnci; zemřel v Mariánských Lázních 28. srpna 1957) po maturitě na Slovanském gymnáziu studoval na lékařské fakultě UKF. Po promoci působil od roku 1902 jako asistent vynikajícího internisty univ. prof. MUDr. Josefa Thomayera. Jazykové znalosti ze Slovanského gymnázia uplatnil při studijních stážích v Německu, Rakousku, ve Francii a v Anglii. V roce 1907 byl jmenován prvním českým primářem interního oddělení Zemské nemocnice U svaté Anny v Brně. Od roku 1919 byl profesorem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a současně přednostou I. interní kliniky, na níž působil do roku 1946. V letech 1926 - 1927 byl děkanem lékařské fakulty a v letech 1932 - 1933 byl rektorem Masarykovy univerzity. Kromě své lékařské a vědecké práce se aktivně podílel na organizování lékařského stavovského hnutí v brněnské Lékařské župě a v Zemské zdravotní radě. Zasloužil se o založení Spolku českých lékařů v Brně, jehož předsedou byl v letech 1926 - 1939. Po válce se podílel na znovuobnovení brněnské interní kliniky a lékařské fakulty MU. Po odchodu do penze byl od roku 1949 závodním lékařem ČSP v Brně a v letech 1955 – 1957 jako lázeňský lékař v Mariánských Lázních, kde náhle zemřel. Na památku tohoto významného zakladatele interní kliniky MU je od roku 1985 pořádán brněnským Spolkem českých lékařů Vanýskův den.