Viklický Emil

malíř a grafik, vysokoškolský výtvarný pedagog a teoretik

Viklický Emil - malíř a grafik, vysokoškolský výtvarný pedagog a teoretik

(nar. 29. července 1914 ve St. Městě u Uh. Hradiště; zemřel v Olomouci 30. července 1994) je absolventem olomoucké České reálky v roce 1933. V roce 1946 absolvoval studia matematiky a deskriptivní geometrie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně a následně postgraduál výtvarná výchova a modelování na PdF UP. Za svého asistenta si ho vybral prof. Jan Zrzavý. V letech 1960 - 1980 byl odborným asistentem Katedry výtvarné výchovy PdF UP, kde vedl praktickou výuku kresby. Věnoval se zejména kresbě technické. Je autorem skript „Technické prvky ve výtvarné výchově“. Svými kresbami ilustroval odborné a vědecké texty v řadě časopisů a učebnic.