Viklický Emil, laureát Ceny města Olomouce 2010

laureát Ceny města Olomouce 2010

Viklický Emil, laureát Ceny města Olomouce 2010

Absolvent Slovanského gymnázia v maturitním roce 1966 Emil Viklický měl od mládí fenomenální hudební talent. Přesto nejdříve vystudoval numerickou matematiku na Přírodovědecké fakultě UP a v tomto oboru dokonce dosáhl doktorátu přírodních věd (RNDr.), aby s vysokoškolským diplomem v kapse se věnoval hudbě profesionálně. Inspirován prostředím své rodiny, která má uměleckou tradici výtvarnou i hudební, se ve svém žánru vypracoval na jednoho z nejlepších světových jazzových interpretů. Emil muzikou utvářel i neopakovatelnou atmosféru své třídy. Se vzděláním z hudební školy Žerotín, kterou navštěvuje i řada současných studentů Slovanského gymnázia, bez konzervatoře, se vlastní obdivuhodnou pílí a nadáním vzepjal do sfér, o nichž většina umělců jenom sní! - Ano, na koncerty skvělého jazzmana Emila Viklického se hrnou davy posluchačů po celém světě!!

Emil Viklický býval při návštěvách svých rodičů v Olomouci častým hostem svých profesorů na Slovanském gymnáziu, pro oslavy 125. výročí založení naší slavné „almae matris“ zkomponoval slavnostní znělku. Svůj krásný vztah ke škole, která mu dala středoškolské vzdělání, prokázal i vlastním koncertem na počest 130. výročí založení Slovanského gymnázia v olomoucké Redutě.