Vitoulová - Berčíková Miroslava

Berčíková Miroslava - knihovnice

Vitoulová - Berčíková Miroslava - knihovnice

(nar. 27. července 1924 v Brně; zemřela ve Šternberku 30. října 2007) je absolventkou olomouckého Dívčího reformního reálného gymnázia v ročníku 1943. Statečně nesla šikanu své rodiny totalitním režimem. Přes dvě desetiletí pracovala v olomouckých knihkupectvích, aktivně rozšiřovala samizdatovou literaturu, ctila tradici DRRG i SGO, podílela na práci výboru pro oslavy 80. výročí založená DRRG a 50. výročí jeho začlenění do Slovanského gymnázia, v roce 1999 přispěla vzpomínkovým článkem do almanachu „Buď zdrávo nám, gymnasium dívčí“, inspirovala svého syna ing. Ladislava Vitoula k významné finanční pomoci při vydání jubilejních almanachů Slovanského gymnázia.