Vrzala Bohuš – profesor olomoucké České reálky

profesor olomoucké České reálky

Vrzala Bohuš – profesor olomoucké České reálky

(nar. 20. prosince 1872 v Napajedlech; zemřel v Olomouci 10. ledna 1928) po maturitě na gymnáziu v Uherském Hradišti studoval práva, literaturu a historii na UK v Praze, kde byl tajemníkem Jaroslava Vrchlického. Od r. 1906 učil na české reálce v Olomouci dějepis a zeměpis.