Vychodil Ladislav

scénograf a vysokoškolský pedagog

Vychodil Ladislav - scénograf a vysokoškolský pedagog

(nar. 28. února 1920 v Hačkách u Konice; zemřel v Bratislavě 20. srpna 2005)vychodil

Prožil své dětství a mládí v Náměšti na Hané. V Náměšti hrával v ochotnickém divadelním souboru.
V letech 1931 - 1938 navštěvoval olomouckou Českou reálku. Se zájmem jezdíval do Prahy, kde koncem 30. let poznal vrcholy meziválečné české divadelní avantgardy. Po maturitě odešel studovat do Prahy, kde na technice byl jeho profesorem kreslení Cyril Bouda. Láďa v té době s oblibou maloval krajinné motivy svého rodného kraje. Po uzavření vysokých škol v roce 1939 se vrátil domů. Totálnímu nasazení v Reichu se vyhnul zaměstnáním v otcově dílně. V roce 1941 přešel studovat do Brna na uměleckoprůmyslovou školu k prof. Josefu Vydrovi. Když v roce 1942 vzniklo Beskydské divadlo se sídlem v Hranicích na Moravě, stal se ve svých dvaadvaceti letech na tři sezóny jeho vedoucím výpravy. Přitom každé dva týdny jezdil do Prahy za avantgardním českým scénografem Františkem Tröstrem (1904 – 1968) studovat jevištní výtvarnictví. V roce 1945 se vrátil zpět do Prahy s úmyslem pokračovat v přerušeném studiu, ale na doporučení prof. Tröstera byl jmenován šéfem výpravy Slovenského národního divadla v Bratislavě. Se slovenským divadelním prostředím a jeho umělci se dokonale sžil. V roce 1951 podnikl studijní cestu do Maďarska. Po návratu byl pověřen výukou scénografie na divadelní fakultě Vysoké škole múzických umění v Bratislavě. V letech 1945 – 1999 vytvořil scénickou výpravu k téměř 600 operám a činohrám na Slovensku a k 50 inscenacím v divadlech českých (nejčastěji v Praze, v Brně, Ostravě a ve Zlíně). Věhlas získal i v zahraničí. V roce 1965 získal na Bienále výtvarného umění v Sao Paulu zlatou medaili jako nejlepší zahraniční scénograf a zlatou medaili prezidenta Spojených států Brazilských za nejlepší národní expozici. Navrhoval výpravy v divadlech v Polsku, Finsku, SSSR, Rakousku, Belgii, Německu, USA, Bulharsku a Jugoslávii. V roce 1969 byl poctěn zlatou medailí VŠMU v Bratislavě. Po smrti prof. Tröstra vedl dočasně katedru scénického výtvarnictví na AMU v Praze. V roce 1972 podnikl studijní a přednáškovou cestu do Ameriky. Dva měsíce vyučoval na univerzitě v Santa Barbaře v Kalifornii. Vedl i dlouhodobé kurzy scénografie na Kubě a v Mexiku. V roce 1975 byl jmenován národním umělcem a v roce 1977 ustanoven profesorem divadelní fakulty VŠMU v Bratislavě. V roce 1987 mu byla na Pražském quadrienale udělena zlatá medaile. Ladislav Vychodil rád spolupracoval s českými divadelními scénami a nesmírně rád se vracel do Náměště (nejraději tam trávil dovolenou a ve svém domě pobýval i většinu času posledních let svého života). V roce 1988 zorganizoval a vedl archeologický výzkum náměšťského hradu. Připravil i výstavu fotografií k 75. výročí založení místního Sokola a v roce 1991 zorganizoval sjezd náměšťských rodáků. Redigoval i Sborník k 850 letům Náměště na Hané, pro který získal spolupracovníky z celé Moravy. Laco Vychodil byl též iniciátorem zcela výjimečného spolku v širokém okolí - Klubu přátel Náměště na Hané, který vydával i vlastní časopis „Náměšť na Hané a okolí“. Své vzpomínky na studium na naší škole popisuje a z pěkného vztahu k ní se vyznává ve svých vzpomínkách v almanachu …vzděláván budiž… v roce 2002.