Vychodil Zdeněk - pedagog, aktivní člen literární sekce VSMO

pedagog, aktivní člen literární sekce VSMO

Vychodil Zdeněk - pedagog, aktivní člen literární sekce VSMO

(nar. 24. prosince 1925 ve Velkém Týnci), kde byl jeho otec Štěpán Vychodil (1886 - 1951) prvním ředitelem měšťanské školy. Zdeněk maturoval na České státní reálce v roce 1945. V letech 1946 - 1950 absolvoval Pedagogickou a Filozofickou fakultu UP. Byl členem prvního výboru Svazu vysokoškolského studentstva v Olomouci. Po promoci učil českému jazyku a dějepisu na školách v Nákle, v Chudobíně, v Bohuslavicích u Konice, v Senici na Hané, v letech 1955 - 1958 a 1975 - 1986 ve svém rodišti Velkém Týnci a nejdéle v Olomouci - Holicích. Přes 30 let se věnoval metodické práci na okresním pedagogickém středisku v Litovli a zejména v Olomouci, jako externí metodik kabinetu českého jazyka. Spolupracoval i s Pedagogickým nakladatelstvím, publikoval recenze učebnic českého jazyka pro základní školy. Ve sborníku Z paměti literární Olomouce (2004) publikoval pozoruhodnou vzpomínku na Jaromíra Johna a další osobnosti z počátků obnovy olomoucké univerzity.