Vyhlídal Jan

vlastenecký kněz, spisovatel a národopisný sběratel

Vyhlídal Jan - vlastenecký kněz, spisovatel a národopisný sběratel

(nar. 27. dubna 1861 v Hluchově na Konicku; zemřel ve Vyškově 18. června 1937) studoval Slovanské gymnázium v Olomouci, avšak maturoval na gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou v roce 1880. Po maturitě se do Olomouce vrátil a studoval na bohoslovecké fakultě. V duchovní službě působil od roku 1886 působil jako kaplan a farář zprvu ve Velké nad Veličkou, v Dobromilicích na Hané, v Jaktaři u Opavy, v Hulíně, v Lobodicích, ve Švábenicích a nakonec byl ustanoven děkanem ve Vyškově. Ve všech svých působištích se usilovně věnoval národopisné a vlastivědné činnosti. Své poznatky publikoval zpočátku časopisecky a později knižně. Jeho knížky lidové beletrie, soubory povídek, pohádek, národopisných črt a studií představují více než dvacet svazků, často psaných v dialektu (k nejznámějším patří: Příhody z Vysoudilova, Z hanáckých dědin a měst, Pod hanáckou oblohou, Malůvky z Hané a Sbírka her, říkadel a hádanek Hanácké děti). První pojednání o krojích publikoval už v roce 1887 do Časopisu VSMO. V období let 1890 -1898, kdy působil ve Slezsku, psal do Věstníku Matice opavské, ve Slezské kronice publikoval v roce 1893 Slezské pohádky a pověsti a o rok později národopisnou studii Slezská svatba.