Vymětal Osvald, MUDr. docent

neurolog, generál zdravotnictva, pedagog LF UP

Vymětal Osvald, MUDr. docent – neurolog, generál zdravotnictva, pedagog LF UP

(nar. 22. dubna 1903 v Olomouci; zemřel tamtéž 8. srpna 1967) maturoval na Slovanském gymnáziu v roce 1921. Poté studoval LFUK Praha, kde promoval r. 1927. V roce 1931 dosáhl specializace pro obor neurologie a psychiatrie. Od r. 1932 přednostou oddělení Vojenské nemocnice v Olomouci na Klášterním Hradisku (do 1.11.1939 a po válce od 8.5.1945). V letech 1948-1950 studoval na Akademii S.M.Kirova v Leningradě. Od r. 1953 členem vědecké rady Ministerstva zdravotnictví.