Vystrčil František - malíř, legionář, důstojník ČSA

malíř, legionář, důstojník ČSA

Vystrčil František - malíř, legionář, důstojník ČSA

(nar. v Tučapech u Olomouce 3. 8. 1895; zemřel v Lubici na Slovensku 16. 12. 1974) jako student Polívkova reálného gymnázia v Olomouci rozvíjel svůj talent pod vedením vynikajícího výtvarného pedagoga profesora Karla Wellnera, který ho všemožně podporoval a připravil ho na zkoušky na AVU v Praze. František však musel hned po maturitě v roce 1914 narukovat na bojiště 1. světové války. Bojoval u Zborova i u Bachmače. Jako příslušník Čs. legií na Rusi absolvoval sibiřskou anabázi až do Vladivostoku. Do vlasti se vrátil se svým plukem v roce 1921. Maloval zejména akvarely z olomouckého prostředí. Jako důstojník Čs. armády se ve dvacátých a třicátých letech aktivně zúčastňoval jezdeckých soutěží (otec současného oblíbeného olomouckého malíře Otakara Vystrčila, nar. 1935).