Žáček Jindřich Maria, JUDr.

právník

1909-1996
absolvent gymnázia v roce 1928, advokát, soudce, předseda senátu, notář a bankovní ředitel.