Zatloukal Antonín, PhDr. - romanista, univerzitní profesor

romanista, univerzitní profesor

Zatloukal Antonín, PhDr. - romanista, univerzitní profesor

(nar. 7. října 1916 v Paršovicích; zemřel v Olomouci 19. listopadu 1998) absolvoval Slovanské gymnázium v roce 1935. Od roku 1947 působil na FF UP, kde se specializoval na obor dějiny francouzské literatury. Byl členem Francouzské akademie věd a mj. autorem unikátního díla „Studie o francouzském románu“. Za své celoživotní dílo, věnované šíření francouzského jazyka a kultury byl jmenován Rytířem řádu akademických palem (nejvyšší francouzské vyznamenání udělované intelektuálům).