Zeman Jiří, RNDr., CSc.

docent numerické matematiky

Zeman Jiří, RNDr., CSc. - docent numerické matematiky

(nar. 23. června 1941 v Olomouci) maturoval na Slovanském gymnáziu v roce 1958. Od roku 1962 působí na Katedře matematické analýzy a numerické matematiky Přírodovědecké fakulty UP. V akademických funkcích byl např. i proděkanem PřF UP.