Český jazyk a literatura

Charakteristika předmětu:

A ještě musím pochválit tebe, tebe, česká řeči, jazyku z nejtěžších mezi všemi, jazyku z nejbohatších všemi významy a odstíny, řeči nejdokonalejší, nejcitlivější, nejkadencovanější ze všech řečí, které znám nebo jsem slyšel mluvit. Chtěl bych umět napsat vše, co dovedeš vyjádřit; chtěl bych užít aspoň jedinkrát všech krásných, určitých, živoucích slov, která jsou v tobě…..“ (Karel Čapek)

Ve výuce českého jazyka a literatury žáci získávají přiměřené poučení o jazyku – ve svém obsahu i rozsahu prohloubeném ve srovnání se základním vzděláváním – jako východiska ke komunikaci v různých, i náročnějších typech mluvených i psaných textů. To umožní vybudovat kompetence pro jejich recepci a produkci a pro čtení s porozuměním, jež povede k hlubokým čtenářským zážitkům. Učitel iniciuje hovory či úvahy o nich. Rozvoj těchto schopností a dovedností spolu s osvojením vymezených poznatků teoretických je důležitý nejen pro studium češtiny, ale i obecněji, neboť v jazykovém ztvárnění je uloženo mnoho poznatků a nové myšlenky se obvykle vyjadřují přirozeným jazykem.

Cíle vyučovacího předmětu český jazyk a literatura lze dosáhnout při těsném propojení jeho jazykové a literární složky. V cíli jazykového vyučování se zdůrazňuje komunikativní funkce jazyka. Jazykové vyučování plní úlohu integračního činitele všech učebních předmětů gymnázia.

 

Hodinová dotace

Čtyřleté studium

 • 1. ročník – 3 hodiny

 • 2. ročník – 4 hodiny

 • 3. ročník – 4 hodiny

 • 4. ročník – 4 hodiny

Osmileté studium

 • 1. ročník – 4 hodiny

 • 2. ročník – 4 hodiny

 • 3. ročník – 4 hodiny

 • 4. ročník – 4 hodiny

 • 5. ročník – 3 hodiny

 • 6. ročník – 4 hodiny

 • 7. ročník – 4 hodiny

 • 8. ročník – 4 hodiny

Šestileté studium

 • 1. ročník – 3 hodiny

 • 2. ročník – 4 hodiny

 • 3. ročník – 3 hodiny

 • 4. ročník – 3 hodiny

 • 5. ročník – 3 hodiny

 • 6. ročník – 2 hodiny

Pro zvýšení efektivnosti při praktickém procvičování učiva jsou zařazeny v týdenním plánu výuky dělené hodiny s polovičním počtem žáků:

 • na nižším gymnáziu v primě tři dělené hodiny, v sekundě až kvartě po dvou hodinách,

 • na vyšším gymnáziu ve všech ročnících po dvou hodinách,

 • na česko-francouzské sekci v 1. – 5. ročníku po dvou hodinách, v 6. ročníku jedna hodina.

 

Aktivity nebo akce pořádané pravidelně, aktivity pro nadanou mládež

 • 3. ročník – literárně-historická exkurze do Prahy (3 dny)

 • v průběhu školního roku vždy několik návštěv divadelních představení pro zájemce (olomoucká divadla: Moravské divadlo, Tramtarie; brněnská: Husa na provázku, HaDivadlo, ostravská: Bezruči)

 • každý školní rok navštíví všechny třídy nové představení školního divadla Slovanský tyátr

 • pravidelná účast v nejrůznějších soutěžích: olympiáda v českém jazyce, recitační soutěže (např. Memoriál Rostislava Čtvrtlíka), literární soutěže (např. Evropa ve škole, Cena Maxe Broda)

 • Exkurze: Státní vědecká knihovna Olomouc, Univerzitní knihovna Olomouc, Okresní knihovna v Olomouci (pořady pro nižší gymnázium)

 

Seznam používané literatury:

Nižší ročníky víceletého gymnázia:

 • PhDr.  Eva  Hošnová, CSc. a kol.: Český jazyk pro 6., 7., 8., 9. roč. ZŠ  (a odpovídající ročníky víceletého gymnázia) – SPN Praha

 • Josef Soukal a kol.: Čítanka pro 6., 7., 8., 9. roč. ZŠ (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) – SPN Praha

Vyšší ročníky víceletého gymnázia a čtyřleté gymnázium:

pro studenty závazná čítanka – dle výběru učitele je možno zvolit:

 • Prokop Vladimír:

Čítanka k Dějinám literatury od starověku do počátku 19. stol.

Čítanka k Literatuře 19. a počátku 20. století (od romantiků po buřiče)

Čítanka k Přehledu světové literatury 20. století

Čítanka k  Přehledu české literatury 20. století 

 • Sochrová Marie: Čítanka k Literatuře v kostce – pro 1. roč. a násl.

 • Soukal Josef a kol.: Čítanka pro 1., 2., 3., 4. roč. gymnázií

ze studijní literatury je možno zvolit:

 • Balajka Bohuš: Přehledné dějiny literatury

 • Jakubíček, D.: Literatura v souvislostech 1 – 4, Plzeň, Fraus 2013

 • Odmaturuj z literatury.

 • Odmaturuj z literatury 2

 • Prokop Vladimír:

Dějiny literatury od starověku do počátku 19. stol.

Literatura 19. a počátku 20. století (od romantiků po buřiče)

Přehled světové literatury 20. století

Přehled české literatury 20. století 

 • Soukal Josef a kol.: Literatura pro 1. roč. a násl.

Nová literatura pro SŠ 1. – 4. roč., nakl. Didaktis

Nová literatura pro SŠ 1. – 4. roč., nakl. Taktik

pro jazykovou výuku:

 • Bezpalcová, V. a kol.: Mluvnice, komunikace a sloh, Fraus 2011

 • Kostečka Jiří: Český jazyk pro 1. roč. a násl.

 • Sochrová Marie:

Český jazyk v kostce

Cvičení k  Českému jazyku v kostce

 • Komunikace v českém jazyce pro SŠ učebnice + pracovní sešit, nakl. Didaktis

 

Seznam vyučujících:

 • Mgr. Jarmila Beková, Ph.D.

 • PhDr. Naděžda Hronová

 • Mgr. Renata Jirková

 • Mgr. Miroslava Kestlová
 • PhDr. Alexandra Kozlová – předseda PK

 • Mgr. Martina Komsová
 • Mgr. Daniel Krč

 • Mgr. Silvie Langerová

 • Mgr. Jarmila Obrtelová

 • Mgr. Hana Pavelčáková

 • Mgr. Ervína Pospíšilová 

 • Mgr. Lenka Pospíšilová

 • Mgr. Vendula Rulcová
 • Mgr. Milada Svozilová

 • Mgr. Ivana Táborská

 • Mgr. Dana Zívalíková
 • Mgr. Ivana Žádníková

 

Odkazy na materiály a důležité stránky předmětu:

Literatura

www.mojecestina.cz

www.testpark.cz/testy/literatura

www.testi.cz

www.stredoskolskaliteratura.kvalitne.cz

Pravopis, mluvnice

www.pravopisne.cz

www.ocestine.cz

www.cestina.diktaty.cz

www.naucsepsat.cz

www.diktaty-a-pravopisna-cviceni.webnode.cz

www.umimecesky.cz (pravopis, mluvnice i čtenářská gramotnost)

www.onlinecviceni.cz

www.pravopiscesky.cz

Maturita

www.novamaturita.cz

www.statnimaturita-cestina.cz/didakticky-test

 

Úspěchy:

2022

Olympiáda z českého jazyka – 1. kategorie

krajské kolo:

 1. místo – Ela Chlebaňová, 4. B8

celostátní kolo:

 1. místo – Ela Chlebaňová, 4. B8

                                         
Evropa ve škole

krajské kolo literární části – III. kategorie

 1. místo – Ela Chlebaňová, 4. B8

     čestné uznání – Jan Vacek, 4. A8

 
krajské kolo literární části – IV. kategorie

 1. místo – Vojtěch Ondrák, 3. C
 2. místo – Vanesa Smiešková, 7. A8
 3. místo – Lenka Glücková, 4. A

 

2021

Olympiáda v českém jazyce – 1. kategorie

okresní kolo:

 1. místo – Michaela Uličná, 4. A8

Olympiáda v českém jazyce – 2. kategorie

okresní kolo:

 1. místo – Radek Svoboda, 8. A8

Olympiáda v českém jazyce – 1. kategorie

krajské kolo:

 1. místo – Michaela Uličná, 4. A8

Olympiáda v českém jazyce – 2. kategorie

krajské kolo:

 1. místo – Radek Svoboda, 8. A8

 

Evropa ve škole

krajské kolo literární části – II. kategorie

 1. místo – Ela Chlebáňová, 3. B8
 2. místo – Barbora Fojtášková, 3. B8
 3. místo – Michaela Uličná, 4. A8

krajské kolo literární části – III. kategorie

 1. místo – Vojtěch Ondrák, 2. C

ústřední kolo literární části – II. kategorie

 1. místo – Barbora Fojtášková, 3. B8

ústřední kolo literární části – III. kategorie

čestné uznání – Vojtěch Ondrák, 2. C

 

2019

Evropa ve škole

krajské kolo:

1. místo - 1. kategorie Dora Krumniklová, 1. B8

2. místo - 3. kategorie Vanesa Smiešková, 4. A8

3. místo - 2. kategorie Michal Jelínek, 3. A8

Olympiáda v českém jazyce

okresní kolo:

1. místo – Jolana Knillová, 4. A8

krajské kolo:

1. místo – Jolana Knillová, 4. A8, postup do celostátního kola

Memoriál Rostislava Čtvrtlíka (recitační soutěž Čtvrtlístek)

oblastní kolo:

1.místo v kategorii dramatizace – Eliška Uhlířová, 3. A + Martin Mackovík, 7. A8

2.místo v kategorii sólový přednes – Matěj Telička, 3. A, postup do celostátního kola

celostátní kolo:

1. místo v kategorii dramatizace– Eliška Uhlířová, 3. A + Martin Mackovík, 7. A8

 

2018

Evropa ve škole

krajské kolo literární části - II. kategorie:

1. místo - Michal Jelínek, 2. A8

III. kategorie:

2. místo - Vanesa Smiešková, 3. A8

Esejisticko prezentační soutěže s názvem „V Olomouckém kraji jsem doma. A vždycky budu!“ – týmová práce

oblastní kolo:

1. místo: Martin Zatloukal + Marie Krejčířová, 7. A8

finále (prezentace):

1. místo - Martin Zatloukal + Marie Krejčířová, 7. A8

Memoriál Rostislava Čtvrtlíka (recitační soutěž Čtvrtlístek)

oblastní kolo:

2. místo - Eliška Uhlířová, 2. A

3. místo - Tereza Horáčková, 3. A

celorepublikové kolo Děčín:

Eliška Uhlířová, 2. A

 

2017

Olympiáda v českém jazyce – 1. kategorie

okresní kolo:

2. místo - Radek Svoboda, 4. A8

krajské kolo:

1.místo - Radek Svoboda, 4. A8, postup do celostátního kola

Olympiáda v českém jazyce – 2. kategorie

okresní kolo:

1.místo - Martin Zatloukal, 6. A8

krajské kolo:

2. místo - Martin Zatloukal, 6. A8, postup do celostátního kola (zde byl na 5. místě z mnoha studentů z celé republiky)

Memoriál Rostislava Čtvrtlíka (recitační soutěž Čtvrtlístek)

celorepublikové kolo Děčín:

1. místo v kategorii dramatizace - Veronika Špačková + Marek Řihák, 3. B