Francouzský jazyk

Charakteristika předmětu:

Francouzština je jedním z nejstarších románských jazyků. V 17. století nahradila latinu a stala se mezinárodním jazykem diplomacie a kultury. Své významné postavení mezi světovými jazyky si udržuje dodnes. Různé statistiky uvádějí, že tímto jazykem mluví více než 890 milionů lidí různých zemí na pěti kontinentech. Mezi evropskými zeměmi jsou to kromě Francie také Belgie, Lucembursko, Švýcarsko, Monako a Andora. Země, ve kterých je francouzština mateřským nebo úředním jazykem, tvoří seskupení, kterému se říká frankofonie. V r. 1999 se Česká republika jako země podporující výuku francouzštiny stala pozorovatelskou zemí tohoto sdružení.

V současné době je francouzština oficiálním jazykem několika mezinárodních organizací – OSN, NATO, Evropské unie, Rady Evropy, Červeného kříže, Světové obchodní organizace, Mezinárodního olympijského výboru aj. Francie je jednou z největších obchodních mocností světa a v České republice působí mnoho firem s francouzským kapitálem.

Znalost francouzštiny usnadňuje studium dalších jazyků, především románských (španělštiny, italštiny, portugalštiny či rumunštiny), ale také angličtiny, protože více než polovina dnešní anglické slovní zásoby pochází právě z francouzského jazyka.

Francouzština je dnes také spojována hlavně s oblastí kultury. Francie je zemí s velmi bohatou kulturní sférou, v průběhu historie svými kulturními vlivy zasáhla další země a mnohé její památky byly zapsány do Seznamu světového dědictví UNESCA. Nikoho asi nepřekvapí, že na listinu světového dědictví byla zapsána mimo jiné i francouzská gastronomie.

Čtyřleté a vyšší gymnázium - Francouzský jazyk se vyučuje na vyšším stupni gymnázia po celou dobu studia. Výuka francouzštiny směřuje k osvojení mluvené i psané formy jazyka od úplných začátků na pokročilou úroveň odpovídající úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Klade si za cíl studenty motivovat k zájmu o francouzštinu a frankofonní země a pomáhat k upevnění schopnosti komunikovat obecně. Do výuky jsou pravidelně zařazována v blocích probíraná konverzační témata (např. cestování, rodina, bydlení, zdravý životní styl, nákupy, móda, ekologie, francouzská kultura, gastronomie, věda a historie, frankofonie atd.). Zájemci se také mohou účastnit výměnných pobytů ve Francii, organizovaných česko-francouzskou sekcí.

Nižší gymnázium - Vyučovací předmět Francouzský jazyk vede žáky k užívání písemné a mluvené podoby jazyka v nejzákladnějších formách a vede k dosažení úrovně A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, zároveň žáci získávají informace o Francii a jsou vedeni k zájmu o francouzštinu a frankofonní země. Ve výuce se ve větší míře využívají různé aktivizační metody podporující motivaci žáků – hry, písničky, filmy atd.

 

Týdenní časová dotace

Čtyřleté studium

 • 1. ročník – 3 hodiny

 • 2. ročník – 3 hodiny

 • 3. ročník – 3 hodiny

 • 4. ročník – 3 hodiny

Osmileté studium

 • 3. ročník – 3 hodiny

 • 4. ročník – 3 hodiny

 • 5. ročník – 3 hodiny

 • 6. ročník – 3 hodiny

 • 7. ročník – 3 hodiny

 • 8. ročník – 3 hodiny

 

 Volitelné a nepovinné předměty

Konverzace ve francouzštině (případně Konverzace ve francouzštině s rodilým mluvčím)

Konverzace ve francouzštině pro maturanty

 

Aktivity nebo akce pořádané pravidelně, aktivity pro nadanou mládež

Dny francouzské kultury v Olomouci

Filmový klub Č-F sekce

přednášky Katedry romanistiky FF UP

možnost výměnných pobytů ve Francii

olympiáda ve francouzském jazyce

Celostátní překladatelská soutěž (Filozofická fakulta Ostravské univerzity)

 

Seznam používané literatury:

 • KOLEKTIV AUTORŮ : Allez hop ! Brno: Edika, 2014

 • KOLEKTIV AUTORŮ : Allez hop ! 2 Brno: Edika, 2016

Ve výuce jsou využívány další studijní materiály nejrůznější povahy (zahraniční učebnice, video, filmy, hudba a různé videometody).

 

Seznam vyučujících:

 • PhDr. Alexandra Kozlová

 

Odkazy na materiály a důležité stránky předmětu:

 

Úspěchy:

2023

Univerzitní kolo Překladatelské soutěže pro střední školy

Aneta Mikešková, 3. C - 3. místo

 

2022

Krajské kolo olympiády ve francouzštině DDM Olomouc

Aneta Mikešková, 2. C - 1. místo, kategorie B1

 

2016

Krajské kolo olympiády ve francouzštině DDM Olomouc -

Pospíšil Vít, 1. místo v kategorii B1

Ústřední kolo olympiády ve francouzštině Praha

Pospíšil Vít, 3. místo v kategorii B1

2014 – Krajské kolo olympiády ve francouzštině

Pospíšil Vít, 3. místo v kategorii B1

Volková Vanda, 2. místo v kategorii B2

2013 – Krajské kolo olympiády ve francouzštině

Tylich Štěpán, 1. místo v kategorii B1