Výtvarná výchova

Estetická výchova – výtvarné zaměření

 

Výuka Estetické výchovy výtvarného zaměření  na SGO je koncipovaná do tří různých typů studia – osmileté, čtyřleté a šestileté.

Vyučovací předmět je vytvořen rozpracováním obsahu vzdělávacího oboru Výtvarná výchova ze vzdělávací oblasti Umění a kultura RVP ZV. Na vyšším stupni studia se jedná o Výtvarný obor a součástí je i společné téma s Hudebním oborem pod názvem Umělecká tvorba a komunikace.

Obsah předmětů je postaven na rozvíjení schopnosti poznávat a vnímat různé znakové tvůrčí systémy, jejich vyjadřovací možnosti, a to i v rámci kulturních epoch. Vlastní tvůrčí prožitek v rámci kreativních činností rozvíjí nejen schopnosti, ale napomáhá rozvoji osobnosti. Myšlenkově, emocionálně, se sociálním a respektujícím přesahem.

Výuka probíhá v odborných učebnách na obou budovách v dělených hodinách. Hodinová dotace je u prim a sekund 2 hodiny týdně, tercie a kvarty hodina týdně.

V 1. a 2. ročníku SŠ si studenti volí mezi hudebním a výtvarným oborem s dvouhodinovou týdenní dotací.

Šestileté studium má stejné časové dotace u odpovídajících ročníků.

S výtvarnými pracemi studentů se můžete setkat na obou školních budovách v rámci krátkodobých výstav i stálé výzdoby školy. Studenti se zúčastňují i různých výtvarných soutěží a přehlídek – např. Frankofonie, Evropa ve škole, Olomoucké bienále, výtvarné a ekologické soutěže Sluňákova aj. a škola se může pyšnit mnoha oceněními díky kreativitě svých studentů.

O vzdělávání studentů se starají plně kvalifikovaní  pedagogové. V současné době  jsou to -  Mgr. Miroslava Kestlová, Mgr. Jarmila Ketmanová, Mgr. Vendula Rulcová a Mgr. Jitka Stužková.

 

Doporučená základní literatura:

ŠAMŠULA, PAVEL, ADAMEC, JAROMÍR, Průvodce výtvarným uměním I., 1. vydání. Praha, Práce, 1994
ADAMEC, JAROMÍR, ŠAMŠULA, PAVEL, Průvodce výtvarným uměním II., 1. vydání. Praha, Práce, 1995
BLÁHA, JAROSLAV, ŠAMŠULA, PAVEL, Průvodce výtvarným uměním III., 1. vydání. Praha, Práce, 1996
ŠAMŠULA, PAVEL, HIRSCHOVÁ, JARMILA, Průvodce výtvarným uměním IV., 1. vydání. Praha, Práce, 1994
BLÁHA, JAROSLAV, SLAVÍK, JAN, Průvodce výtvarným uměním V., 1. vydání. Praha, Práce, 1997
BROŽOVÁ, VLASTA, PEŘINOVÁ, MARTA, Kreslíme, malujeme, modelujeme, 1. vydání. Praha, Fortuna 1993
MRÁZ, BOHUMÍR, Dějiny výtvarné kultury 1., 2. vydání. Praha, Idea servis, 1998
MRÁZ, BOHUMÍR, Dějiny výtvarné kultury 2., 1. vydání. Praha, Idea servis, 1997
MRÁZ, BOHUMÍR, Dějiny výtvarné kultury 3., 1. vydání. Praha, Idea servis, 2000      
PARROMÓN, JOSÉ M., Akvarel. Svojtka a Vašut. 1995                                                    
PARROMÓN, JOSÉ M., Jak nakreslit lidské tělo. Svojtka a Vašut. 1996                               
PARROMÓN, JOSÉ M., Anatomie člověka. Svojtka a Vašut. 1995                                       
PIJOAN, JOSÉ, Dějiny umění. Praha: Odeon, 1991
ZHOŘ, IGOR, Výtvarná výchova v projektech I., 2. vydání. Havlíčkův Brod, Tobiáš, 1996
ZHOŘ, IGOR, Výtvarná výchova v projektech II., 2. vydání. Havlíčkův Brod, Tobiáš, 1997