Výzva k podání nabídek – nákup termostatických hlavic