Slovanské gymnázium Olomouc

Moderní škola pro aktivní a talentované žáky.

Chci studovat

901
Studentů studuje na Slovanském gymnáziu

22 736
Studentů odmaturovalo od roku 1867

"Studio gaudemus omnes"
Vzdělávání nás těší

Slovanské gymnázium Olomouc Česko-francouzská sekce

Založeno v roce 1867

Slovanské gymnázium je nejstarším českým gymnáziem na střední a severní Moravě.

Více o gymnáziu

Na obou budovách gymnázia naleznete moderně vybavené odborné učebny pro všechny vyučované předměty.

Bohatá historie gymnázia

Pokyn k založení Slovanského gymnázia dal 18. října 1866 císař František Josef I. kabinetním listem, který umožnil zřízení nižšího státního čtyřtřídního gymnázia s českou vyučovací řečí v Olomouci a v Brně. Výuka byla zahájena 1. října 1867.

O historii gymnázia

Významní absolventi

Za více než 150 let své historie ovlivnilo Slovanské gymnázium díky svým vynikajícím absolventům nejen rozvoj olomouckého regionu, ale zasáhlo i do vývoje celé naší vlasti.

Kdo u nás studoval

Projekty Slovanského gymnázia

Od roku 2006 realizovalo Slovanské gymnázium celkem 15 projektů financovaných z různých finančních titulů s celkovou dotací přesahující 30 milionů korun.

Prohlédnout projekty

Databáze studijních materiálů

V této sekci najdete řadu digitálních učebních materiálů napříč jednotlivými vyučovacími předměty. Databáze je průběžně doplňována, viz aktuality.

Prohlédnout materiály

Studujte na Slovanském
gymnáziu v Olomouci

Slovanské gymnázium je moderní vzdělávací institucí, která jak svým studijním programem, tak i vybavením odborných učeben reaguje na změny ve společnosti a potřeby žáků. Škola se zaměřuje na podporu aktivních a talentovaných žáků a vytváří podmínky pro jejich všestranný rozvoj.

Za dlouhodobě vynikajícími výsledky našich žáků stojí léty prověřené výukové metody, které jsou díky erudovanému pedagogickému sboru průběžně modernizovány.

Uznávaná škola

Slovanské gymnázium dostalo obzvláště v posledních letech celou řadu ocenění za vynikající práci školy.

Učebny a laboratoře

Obě budovy gymnázia jsou vybaveny odbornými učebnami a laboratořemi, které umožňují nejmodernější formy výuky.

Moderní vybavení

Škola je vybavená novou infrastrukturou, moderní datovou sítí umožňující využití moderních technologií při běžných denních činnostech.

Tělocvičny a hřiště

Na obou budovách školy jsou plně vybavené tělocvičny a venkovní hřiště umožňující celou řadu sportů. Škola podporuje vrcholové sportovce.

Studium vzdělává mládež, těší starce, krášlí šťastné chvíle, je útočištěm a útěchou v neštěstí.

— Marcus Tullius Cicero

S kým Slovanské gymnázium spolupracuje?