Spolupracující subjekty a sponzoři

  • Univerzita Palackého v Olomouci
  • Moravská vysoká škola Olomouc
  • Přírodovědecká fakulta Karlovy univerzity
  • Technická univerzita Ostrava
  • Vlastivědné muzeum v Olomouci
  • Vědecká knihovna v Olomouci
  • Fakultní nemocnice Olomouc
  • SPEA Olomouc, s. r. o.
  • Galerie Telegraph