Studium na Slovanském gymnáziu

Studijní obory a předměty

Škola poskytuje vzdělání v osmiletém studiu (pro talentované žáky, kteří ukončili 5. třídu základní školy), v šestiletém česko–francouzském studiu (pro výborné žáky 7. tříd základních škol a sekund osmiletých gymnázií) a ve čtyřletém studiu (pro absolventy 9. tříd ZŠ).

O studijních oborech

Přijímací řízení

Přijímací řízení se řídí platnou legislativou a je vyhlašováno ředitelem školy nejpozději 31. ledna školního roku.

Informace k přijímacímu řízení

Proč studovat na Slovanském gymnáziu

Vynikající výsledky

Příprava na předmětové olympiády a talentové soutěže je nedílnou součástí práce školy. Dlouhodobě dosahujeme mimořádných úspěchů v soutěžích Talent Olomouckého kraje, Zelená škola Olomouckého kraje nebo Excelence základních a středních škol. Pět studentů získalo v posledních deseti letech ocenění Česká hlavička.

Vysoké šance úspěchu

Všichni studenti, kteří se po ukončení gymnázia rozhodnou, pokračují úspěšně ve studiu na vysokých školách. Profesní orientace je podporována výchovnými a kariérními poradci.

Volitelné předměty

Žáci předmaturitních a maturitních ročníků mají možnost výběru z mnoha volitelných předmětů. Mohou tak podpořit jejich profesní orientaci. Výuka ve volitelných předmětech je dělena do skupin o 10 žácích.

Cizí jazyky

Cizí jazyky jsou vyučovány podle inovativních vzdělávacích programů s využitím nejnovějších učebních a digitálních materiálů.

Zahraniční lektoři

Součástí pedagogického sboru je tým zahraničních lektorů, kteří se podílejí na výuce jednotlivých jazyků. Výuka je díky nim aktivní a prakticky zaměřená.

Mezinárodní zkoušky

Škola umožňuje přípravu k mezinárodním zkouškám, a to zejména v anglickém, francouzském a německém jazyce.

Výměnné pobyty

Součástí vzdělávacího programu školy jsou také zahraniční exkurze a výměnné pobyty, a to v míře stanovené školním vzdělávacím programem.

Vybavení učeben

Obě budovy gymnázia jsou vybaveny odbornými učebnami a laboratořemi, které umožňují nejmodernější formy výuky.

Chci studovat na Slovanském gymnáziu