Projekty Slovanského gymnázia

PRÁVĚ REALIZOVANÉ PROJEKTY:

 • OP JAK - Šablony pro SŠ a VOŠ I

      Slovanské gymnázium zahájilo 1. 9. 2022 další z řady projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU, a to Šablony pro SŠ a VOŠ I. Projekt je administrován v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský. Z takto získaných prostředků je financována činnost školního psychologa, další vzdělávání pedagogických pracovníků nebo také je podporována vzájemná spolupráce pedagogů a zavádění nových forem výuky. Lze předpokládat, že takto vynaložené prostředky budou mít kladný dopad na zvýšení úrovně a  kvality poskytovaného vzdělání na naší škole.

 

 • Doučování žáků škol - realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

      Slovanské gymnázium bylo zařazeno do programu doučování žáků škol v rámci realizace investice Národního plánu obnovy. Cílem programu je zajistit doučování žákům, kterým hrozí školní neúspěch. Tento program je určen také pro talentované žáky za účelem akcelerace jejich rozvoje. Doučování žáků je financováno Evropskou unií.

     

 

Projekt EVVO realizovaný z dotace Olomouckého kraje v roce 2022:

 • Výsadba tradičních odrůd ovocných stromů a revitalizace stávajících bylinkových záhonů v areálu venkovní přírodní učebny
  Projekt je realizován za finanční podpory Olomouckého kraje.
 • Podrobnosti

 

 

UKONČENÉ PROJEKTY:

 • EVVO projekty SGO realizované s podporou Olomouckého kraje:
  • 2018 - Revitalizace venkovní přírodní učebny

  • 2019 - Údržba a rozšíření venkovní přírodní učebny

  • 2020 - Úprava a údržba venkovní přírodní učebny

  • 2021 - Revitalizace vodního biotopu v areálu venkovní přírodní učebny 

 • EU peníze středním školám
  Inovace a zkvalitnění výuky na Slovanském gymnáziu
 • Projekt Partnerství škol Comenius
 • Vodní svět v přírodní učebně
 • Učíme se v přírodě
 • Fyzika a chemie kolem nás
 • Fyzika
  Učíme fyziku moderně
  Rozvoj profesních kompetencí učitelů fyziky základních a středních škol v Olomouckém kraji I
  Rozvoj profesních kompetencí učitelů fyziky základních a středních škol v Olomouckém kraji II
 • Francouzština
  LabelFrancÉducation
 • Matematika
  Učme se nově
  Učme se matematiku nově
 • Společenské vědy