Babička Hynek - literární a hudební kritik

literární a hudební kritik

Babička Hynek - literární a hudební kritik

(nar. 26. října 1855 v Blatci; zemřel ve Zlíně 22. března 1880)

Na Slovanském gymnáziu byl nadšeným žákem prof. Jana Evang. Kosiny a spiritus agens jeho vlasteneckého kroužku. Po maturitě odešel v roce 1876 studovat práva do Prahy. Okouzlila ho však žurnalistika. Stal se přispěvatelem moravských listů Koleda (1877), Našinec (1878) a do Slovanských listů (1879). Bohužel onemocněl na tuberkulózu, jíž podlehl ve věku pouhých 25 let.