Burešová Jana PhDr., CSc.

historička, vysokoškolský pedagog

Burešová Jana PhDr., CSc. - historička, vysokoškolský pedagog

(nar. 1. března 1959 ve Šternberku)

Po maturitě na Slovanském gymnáziu v roce 1978 studovala odbornou historii na Filosofické fakultě UP (1982 PhDr., 1992 CSc.). V současnosti docentka a vedoucí katedry historie FF UP. Předmětem jejího odborného zájmu jsou dějiny 20. století, zejména zemědělská problematika a postavení žen ve společnosti. Mj. napsala Paměti obcí Bohuňovice, Trusovice a Moravská Loděnice, v níž vzdala hold obci, v níž žije.