Dohnal Vít, PhDr., CSc.

významný moravský archeolog

Dohnal Vít, PhDr., CSc. - významný moravský archeolog

(nar. 25. března 1932 v Krnově) se brzy s rodiči přestěhoval do Olomouce, kde prožil dětství. V roce 1951 maturoval na Slovanském gymnáziu. S velkými obtížemi se dostal na Vysokou školu zemědělskou do Nitry, odkud přestoupil na Filozofickou fakultu do Brna, kde studoval archeologii a etnografii. V roce 1957 absolvoval diplomovou prací Osídlení Moravy lidem kultury podolské. Touto prací se vědecky orientoval na dobu popelnicových polí. Zprvu působil ve Zlíně v Oblastním muzeu jihovýchodní Moravy, kde založil časopis Pravěk východní Moravy. V roce 1969 se vrátil do Olomouce, dokončil a obhájil kandidátskou disertační práci a v letech 1969-1996 působil ve Vlastivědném muzeu Olomouc, kde vedl průzkum Dómského návrší v Olomouci.. Převážně se zabýval slovanským a raně středověkým osídlením Olomoucka a problematikou počátků olomouckého hradu. Je autorem tří monografií a na 150 statí a článků v odborném tisku.. V roce 2008 vydal jedinečnou bibliografii Olomoucká archeologie a její proměny.