Dostál František – profesor Slovanského gymnázia

profesor Slovanského gymnázia

Dostál František – profesor Slovanského gymnázia

(nar. 30. října 1902 v Křenovicích; zemřel ve své rodné obci 15. září 1982) vyučoval na Slovanském gymnáziu v letech 1948 – 1961 dějepis a zeměpis (studenti mu přezdívali „Joe“). Sepsal dějiny své rodné obce Křenovice u Kojetína (1940). Archiválie ve SOkA Olomouc.