Gottwald Adolf

lingvista, překladatel, redaktor

Gottwald Adolf - lingvista, překladatel, redaktor

(nar. 16. ledna 1878 v Horce na Moravě; zemřel v Olomouci 3. dubna 1920) pocházel z Horky nad Mopravou. V roce 1898 maturoval na Slovanském gymnáziu a následně studoval v Praze práva a filozofii. Své vynikající jazykové znalosti uplatňoval jako překladatel z francouzštiny, z němčiny a z ruštiny. Jeho nadějnou kariéru redaktora olomouckých Selských listů přerušilo odvelení na frontu 1. světové války a těžké zranění, na jehož následky zemřel v roce 1920 jako válečný invalida v olomoucké nemocnici na Klášterním Hradisku.